ATEX (Atmospheres Explosive)

Veel voorkomende vragen.

· Wat is de ATEX richtlijn? · Dit zijn de Europese richtlijnen (lees wetten) betreft omgevingen waar mogelijk explosiegevaar aanwezig kan zijn. · Richtlijn 94/9/EG en bijhorende toelichtinggids ATEX-95, deze zijn bedoeld voor systemen, apparaten, beveiligingssystemen enz. · Richtlijn 99/92/EG en bijhorende toelichtinggids ATEX-137, deze zijn bedoeld voor de arbeidsplaatsen, gezondheidsbescherming enz.

· Wanneer is de ATEX richtlijn van toepassing? · Wanneer er tijdens normaal gebruik of defecten aan een machine en/of installatie ontploffingsgevaar kan heersen, calamiteiten vallen hier niet onder. · Het gebied dat hierdoor bezwaard wordt moet in bepaalde zones ingedeeld worden (hiervoor is meestal wel professionele hulp noodzakelijk)

· Wanneer kan er ontploffingsgevaar heersen? · Wanneer zuurstof en brandstof zich in de juiste verhouding kunnen mengen, kan door een ontstekingsbron deze tot explosie worden gebracht. · Brandstof kan zowel gas als stof zijn.

De wetgeving rond ATEX, bent u nog mee?

Termen zoals vlampunt, explosiegrenzen, relatieve dampdichtheid, categorie, zonering, gevarenbronnen, ontstekingsbronnen, zelfontbrandingstemperatuur enz. zijn voor veel mensen al snel een struikelblok. De proces industrie is meestal meer vertrouwd met dergelijke zaken maar ook hier kunnen wij een ondersteunende rol spelen. In de praktijk is het vooral de bedoeling de zonering zo licht mogelijk te maken door reducerende maatregelen. Dit maak de installatie goedkoper en veiliger. Overbeveiliging moet in ATEX vermeden worden om alles betaalbaar te houden maar onderbeveiliging moet men zeker vermijden, samengevat betekend dit dat een ATEX omgeving altijd maatwerk is.

Preventieve maatregelingen:

Voorkomen is beter dan genezen, de eerste zorg daarom is het nemen van preventieve maatregelingen. Deze zijn erop gericht het ontstaan van explosief mengsel te voorkomen door zoveel mogelijk elementen uit de branddriehoek uit te schakelen. De vorming van een poeder / lucht-mengsel kan men tegengaan met maatregelingen zoals,

  • Stofdichte uitvoering van de apparatuur.
  • Lokale afzuiging van vrijkomend stof.
  • Ventilatie en of afzuiging van gasdampen.
  • Bij stof vermijden van horizontale oppervlakken waarop zich stof kan afzetten.
  • 'good housekeeping', het schoon houden van oppervlakken, vloer enz... (bij stof)
  • Inertisering met behulp van stikstof of kooldioxide.

De gevarendriehoek.

Branddriehoek

 

Wat kunnen wij voor u betekenen.

Elektrische engineering van ATEX bord, opstellen van een ATEX dossier, constructie van de ATEX besturingskast, het geven van advies rond zonering en het bepalen van de juiste categorie van de te gebruikte componenten.

Wij helpen u graag verder, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Vind ons op Facebook

Copyright © 2016. All Rights Reserved.